Вокальний цикл з "Пісень Хіросіми" І. Карабиця: діалог культур сходу і заходу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета – виявити жанрово-стильові домінанти вокального циклу «З пісень Хіросіми» І.Карабиця в аспекті діалогу культур Сходу і Заходу. Наукова новизна отриманних результатів дослідження полягає в подальшому вивченні камерно-вокальної творчості І. Карабиця в науковому аспекті, недостатньо розробленому в вітчизняному музикознавстві. У даній магістерській роботі вперше досліджено жанрово- стильові домінанти вокального циклу «З пісень Хіросіми» І.Карабиця

Опис

Ключові слова

вокальне виконавство, українські композитори

Бібліографічний опис

Шаповалова Т. С. Вокальний цикл з "Пісень Хіросіми" І. Карабиця: діалог культур сходу і заходу : магіст. робота / Т. С. Шаповалова ; наук. кер. Батовська О. М. - Харків, 2021. - 68 с.