Специфіка виконавської інтепретації дитячих фортепіанних циклів композиторів ХІХ – ХХ ст.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Матеріал дослідження − «Дитячі сцени» Р. Шумана, «Дитячий куточок» К. Дебюссі, а також аудіо- та відео- записи виконавських версій даних фортепіанних циклів. У роботі здійснено першу спробу у вітчизняному українському музикознавстві виявити специфіку виконавської інтерпретації дитячих фортепіанних циклів Р.Шумана та К. Дебюссі; зроблено порівняльний аналіз двох виконавських версій фортепіанного циклу «Дитячі сцени» Р. Шумана

Опис

Ключові слова

виконавство на фортепіано, французькі композитори, німецькі композитори, дитяча музика

Бібліографічний опис

Опанасенко А. В. Специфіка виконавської інтепретації дитячих фортепіанних циклів композиторів ХІХ – ХХ ст. : магіст. робота / Опанасенко Антоніни Вікторівни ; наук. кер. Жалєйко Д. М. - Харків, 2023. - 63 с.