Специфіка джазової артикуляції на тромбоні (на прикладі «Bluebells of Scotland» А. Прайора)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета дослідження – визначити специфіку джазової артикуляції на тромбоні. Теоретичну основу дослідження складає сукупність робіт провідних науковців з питань теоретичного осмислення терміну «артикуляція» (Л. Баренбойм, І. Браудо, Н. Кісліцин, О. Сокол, Є. Тітов, Е. Черниш та ін.) та практичного її застосування у грі на тромбоні (Б. Діков, В. Івко, Г. Марценюк, А. Сухих, В. Шулін та ін.)

Опис

Ключові слова

виконавство на тромбоні, виконавство на духових інструментах, американські композитори, джаз

Бібліографічний опис

Реммер Є. С. Специфіка джазової артикуляції на тромбоні (на прикладі «Bluebells of Scotland» А. Прайора) : магіст. робота / Є. С. Реммер ; наук. кер. Зінченко В. О. - Харків, 2021. - 60 с.