Процеси оновлення художньої мови театру анімації в другій половині XX — на початку XXІ століття

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Посібник укладено з урахуванням розробленої на кафедрі театрознавства ХНУМ імені І. П.Котляревського методики викладання навчальної дисципліни «Історія і теорія театру анімації». Видання містить матеріали лекцій, а також наочно-ілюстративні, методичні рекомендації для самостійної роботи студентів, навчальні завдання, довідково-інформаційний апарат для вивчення дисципліни «Історія і теорія театру анімації» освітньо-професійних програм Сценічне мистецтво («Режисура театру ляльок»), Сценічне мистецтво («Теат рознавство»), Сценічне мистецтво («Акторська майстерність театру ляльок»). Для студентів і викладачів вишів зі спеціальності «Сценічне мис тецтво» та всіх, хто цікавиться історією й сучасними тенденціями розвитку театру анімації.

Опис

Ключові слова

театр анімації, театр ляльок, театрознавство, режисура театру, майстерність актора

Бібліографічний опис

Щукіна Ю. П. Процеси оновлення художньої мови театру анімації в другій половині XX — на початку XXІ століття : навч.-метод. посібник / Юлія Щукіна ; Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П.Котляревского. — Харків : Колегіум, 2022. — 280 с.