Еволюція хорового стилю А. Дворжака

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета цієї магістерської роботи – виявити основні параметри стилю хорової творчості А. Дворжака. Наукова новизна магістерської роботи полягає в тому, що вперше в українському музикознавстві здійснено виконавський аналіз хорових номерів з ораторії «Свята Людмила», «Лужанської меси» та кантати «Te Deum» А. Дворжака

Опис

Ключові слова

чеські композитори, хорова музика, меса, духовна музика

Бібліографічний опис

Мєлєнь С. О. Еволюція хорового стилю А. Дворжака : магіст. робота / С. О. Мєлєнь ; наук. кер. Михайлова Н. М. - Харків, 2022. - 51 с.