Виконавські інтепретації образу Джоконди з одноіменної опери А. Понк'єллі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета дослідження – виявити особливості сценічних втілень образу Джоконди з однойменної опери Амількаре Понк’єллі за допомогою порівняльного аналізу різних виконавських інтерпретацій. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дане наукове дослідження є один з перших дослідів виявлення особливостей вокально-сценічного втілення образу Джоконди з однойменної опери А. Понк’єллі на основі порівняння їх різних виконавських інтерпретацій. Дані образи розглянуто також з позиції виконавської проблематики і реалізації композиторського задуму

Опис

Ключові слова

музика Італії, В. Гюго, італійська опера

Бібліографічний опис

Шадманова-Стратійчук А. О. Виконавські інтепретації образу Джоконди з одноіменної опери А. Понк'єллі : магіст. робота / А. О. Шадманова-Стратійчук ; наук. кер. Цурканенко І. В. - Харків, 2020. - 68 с.