Сюїта - вокаліз тв. 41 № 2 М. Метнера: жанрово-стильовий та виконавський аспекти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета дослідження - виявити специфіку композиторської та виконавської інтепретації Сюїти - вокалізу тв. 41 № 2 М. Метнера. Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що спеціального дослідження, в якому б розкривалася специфіка жанрово-композиційних та виконавських параметрів Сюїти - вокалізу тв. 41 No 1 М. Метнера здійснено не було

Опис

Ключові слова

вокаліз, вокальне виконавство, вокальний цикл

Бібліографічний опис

Іваньоха О. М. Сюїта - вокаліз тв. 41 № 2 М. Метнера: жанрово-стильовий та виконавський аспекти : магіст. робота / О. М. Іваньоха ; наук. кер. Жаркіх Т. В. - Харків, 2021. - 66 с.