Новелета для баяна О. Назаренка (на тему "Пісні про Тбілісі" Р. Лагідзе): жанрово-стильові та виконавські аспекти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета дослідження – визначити жанрово-стильові риси та здійснити методико-виконавський аналіз Новелети для баяна О. Назаренка. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше в українському музикознавстві: баянний твір Новелета О. Назаренка став об’єктом музикознавчого дослідження; здійснено жанрово-стильову характеристку та проведено ретельний методико-виконавський аналіз Новелети О. Назаренка; висвітлено маловідомі факти створення пісенної першооснови (тобто «Пісні про Тбілісі» Р. Логідзе) та її інструментальної версії О. Назаренком у вигляді Новелети для баяна; уточнено і розширено інформацію щодо творчої діяльності автора твору – Олександра Назаренка, зокрема в руслі його композиторської творчості

Опис

Ключові слова

мініатюра, музика Грузії, харківська баянна школа

Бібліографічний опис

Білобок А. В. Новелета для баяна О. Назаренка (на тему "Пісні про Тбілісі" Р. Лагідзе): жанрово-стильові та виконавські аспекти : магіст. робота / А. В. Білобок ; наук. кер. Сташевський А. Я. - Харків, 2020. - 57 с.