Кафедра народних інструментів України

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Документ
  Фортепіанні п'єси І.Альбеніса у перекладеннях для гітари соло В. Г. Веласко: аспекти виконавського аналізу
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2020) Федченко, Ігор Олегович
  Мета дослідження – виявити композиційно-драматургічні та виконавські особливості гітарних перекладень В. Г. Веласко фортепіанних п’єс І. Альбеніса. Наукова новизна роботи полягає в тому, що у ній вперше запропоновано огляд фортепіанного стилю І. Альбеніса з точки зору наявності в ній гітарного компонента; здійснено аналіз транскрипційних творів В. Г. Веласко, які раніше в даному аспекті не вивчалися
 • Документ
  Сучасна харківська домрова школа як мистецьке явище
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2020) Скрибка, Наталія Миколаївна
  Мета дослідження – представити сучасну харківську домрову школу як мистецьке явище через висвітлення творчих здобутків її представників. Наукова новизна роботи: оновлено панораму розвитку домрового виконавського мистецтва на Харківщині новими даними і фактами (в проекції на останнє десятиліття); вистроєно генеалогічне древо Харківської домрової школи у взаємозв’язках спадкоємності творчих традицій
 • Документ
  Фінал сьомої фортепіанної сонати С. Прокоф'єва у виконанні на баяні: особливості перекладення та виконавської інтепретації
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2020) Ляхов, Кирило Сергійович
  Мета дослідження – розкрити специфіку виконавського прочитання фіналу фортепіанної сонати No7 С. Прокоф’єва на баяні через висвітлення особливостей перекладення твору та характеристику його виконавської реалізації. Наукова новизна отриманих результатів даної роботи полягає в тому, що вперше у вітчизняному музикознавстві здійснено аналіз виконавських особливостей баянної версії фіналу фортепіанної сонати No7 С. Прокоф’єва
 • Документ
  "Чотири пори року в Буенос- Айресе" А. П'яцолли як авторське висловлювання і тема для інтерпретації
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2020) Мельников, Олександр Олександрович
  Мета даного дослідження – виявити виразні можливості композиторських інтерпретацій теми в циклі А. П’яццоли «Cuatro Estaciones Porteñas»/ «Чотири пори року в Буенос-Айресі» та транскрипції Л. Десятникова. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше розглянуто особливості творчості Астора П’яццоли на прикладі циклу «Cuatro Estaciones Porteñas» в контексті проблеми виконавської інтерпретації творів для баяна (акордеона)
 • Документ
  Новаторство та спадкоємність музичної традиції у творчості Вл. Золотарьова та В. Зубицького
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2020) Махно, Тарас Станіславович
  Мета дослідження − виявити новаторські та спадкоємні риси творчості композиторів на ґрунті аналізу індивідуального та національного стилю. Наукова новизна отриманих результатів даної роботи полягає в тому, що вона являється одним із перших досліджень формування правильного звучання та виконання творів Вл. Золотарьова. Вибрані твори композитора розглянуто також з позиції виконавської проблематики, інтерпретації та реалізації композиторського задуму різними виконавцями
 • Документ
  Орігінали та переклади творів В. Рунчака для дуету домри та баяна
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2020) Марченко, Алла Миколаївна
  Мета дослідження полягає у виявленні виконавської специфіки оригіналів та перекладів дуетних творів В. Рунчака для скрипки та баяну і домри та баяну. Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що вперше розкриваються особливості «Kyriе eleison» та «Гуцульської мозаїки» В. Рунчака у версії для домри та баяну
 • Документ
  "Думка" П. І. Чайковського в транскрипції для баяна: текстологічний і виконавський аспекти
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2020) Копайгородський, Василь Володимирович
  Мета дослідження – виявити особливості транскрибування і виконавських інтерпретацій баянної версії «Думки» П. І. Чайковського через порівняльний аналіз музичних текстів (оригіналу і транскрипції) і виконавських рішень твору. Наукова новизна отриманих результатів в даній роботі полягає в тому, що вперше висвітлено особливості художньої інтерпретації «Думки» П. І. Чайковського у різних варіантах виконавського прочитання на баяні через їх порівняння.
 • Документ
  Твори для гітари А. Андрушка
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2020) Левченко, Дар'я Федорівна
  Мета дослідження полягає у комплексному вивченні та виявленні жанрово-стилістичних та виконавських особливостей творчого доробку для гітари сучасного львівського композитора А. Андрушка. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше запропоновано характеристику композиторського стилю А. Андрушка на підставі вивчення творчого доробку як для гітаристів-професіоналів, так і для юних виконавців з урахуванням її жанрово-стилістичних і виконавських особливостей. Окрім того, у праці систематизовано відомості про феномен дитячої музики в аспекті жанрово-стилістичного комплексу та розглянуто гітарну музику для дітей у контексті композиторського стилю А. Андрушка
 • Документ
  Нові напрями сучасного оригінального репертуару для бандури (на прикладі творчості Г. Матвіїва та Т. Старенкова)
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2020) Коновал, Ганна Анатоліївна
  Метою дослідження є репрезентація нових напрямів оригінальної музики для бандури, представлених творчістю Т. Старенкова і Г. Матвіїва, а також висвітлення її жанрово-стильових характеристик. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше в українському музикознавстві висвітлено та узагальнено стильові риси музичної творчості для бандури Т.Старенкова і Г.Матвіїва через характеристику окремих їх творів
 • Документ
  Новелета для баяна О. Назаренка (на тему "Пісні про Тбілісі" Р. Лагідзе): жанрово-стильові та виконавські аспекти
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2020) Білобок, Анастасія Вадимівна
  Мета дослідження – визначити жанрово-стильові риси та здійснити методико-виконавський аналіз Новелети для баяна О. Назаренка. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше в українському музикознавстві: баянний твір Новелета О. Назаренка став об’єктом музикознавчого дослідження; здійснено жанрово-стильову характеристку та проведено ретельний методико-виконавський аналіз Новелети О. Назаренка; висвітлено маловідомі факти створення пісенної першооснови (тобто «Пісні про Тбілісі» Р. Логідзе) та її інструментальної версії О. Назаренком у вигляді Новелети для баяна; уточнено і розширено інформацію щодо творчої діяльності автора твору – Олександра Назаренка, зокрема в руслі його композиторської творчості