Сонатина О.Тансмана для фаготу: інтепретологічний аспект

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета дослідження – в результаті аналізу інтерпретацій різних виконавських версій Сонатини для фагота та фортепіано О.Тансмана виявити особливості втілення творчих задумів, що допомагають розкрити технічний та виразний потенціал фагота як солюючого інструменту. Наукова новизна отриманих результатів даного дослідження полягає в тому,що в роботі вперше виконано аналіз Сонатини для фаготу О. Тансмана з позиції виконавського досвіду, визначено низку основних її структурних особливостей та виконавських труднощів. Це дозволить розкрити багатогранність виразних можливостей фагота, що оптимально реалізовано в авторському творчому задумі

Опис

Ключові слова

виконавство на фаготі, виконавство на духових інструментах, інтерпретація

Бібліографічний опис

Хорольська В. В. Сонатина О.Тансмана для фаготу: інтепретологічний аспект : магіст. робота / В. В. Хорольська ; наук. кер. Драч І. С. - Харків, 2021. - 80 с.