Сакральна складова ораторії як концептуального жанру хорової культури

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета дослідження – визначити художні концепції обраних знакових зразків жанру ораторії як систему музично-інтонаційних та вербально- поетичних засобів виразності. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дана магістерська робота є однією з перших спроб проаналізувати різно-стильові зразки жанру ораторії на різних історичних етапах його розвитку в духовно- семантичному аспекті

Опис

Ключові слова

українська вокально-симфонічна музика, хор, І. Карабиць

Бібліографічний опис

Сухова Л. О. Сакральна складова ораторії як концептуального жанру хорової культури : магіст. робота \ Л. О. Сухова ; наук. кер. Шаповалова Л. В. - Харків, 2020. - 83 с.