Образ Мелізанди з опери Клода Дебюссі "Пеллеас і Мелізанда": виконавська стильова специфіка

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Анотація

Наукова новизна зумовлена зверненням сучасного музикознавства до проявів семантики символізму в оперній музиці К. Дебюссі, що зумовлене виявленням особливої ролі образу Мелізанди в драматургії, який через іманентне вкорінення глибинних архетипів і міфологем задіює механізми нового типу опери, а саме – ліричної драми, що містить риси естетики символізму. В творі К. Дебюссі репрезентовано новий тип жіночого персонажу шляхом реалізації принципів символічного мистецтва в музичному театрі і втілено новий тип жіночого образу. Саме через дослідження цього аспекту увиразнюється новацій не мислення митця

Опис

Ключові слова

оперне виконавство, французькі композитори

Бібліографічний опис

Ван Ю. Образ Мелізанди з опери Клода Дебюссі "Пеллеас і Мелізанда": виконавська стильова специфіка : магіст. робота / Ван Юепін ; наук. кер. Щелканова Світлана Олександрівна . - Харків, 2023. - 59 с.