Технологія виготовлення театральної ляльки. Методичні рекомендації до проведення практичних занять Освітній рівень – перший освітньо-професійний Ступінь вищої освіти – бакалавр Галузь знань – 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність – 026 «Сценічне мистецтво» Освітньо-професійна програма «Акторське мистецтво театру ляльок»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти повинні знати: прийоми композиційного і технічного рішення основних видів театральних ляльок; види театральних ляльок. Методичні рекомендації містять додаток з посиланням на відеоуроки з виготовлення вертепної ляльки

Опис

Ключові слова

театральна лялька, бакалавр

Бібліографічний опис

Технологія виготовлення театральної ляльки: метод. рекомендації до проведення практ. занять. - Харків, 2022. 6 с.