Джазова стилістика у сучасному виконавстві на тромбоні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета дослідження – виявити основні атрибути джазової стилістики, які характерні для сучасного виконавства на тромбоні. Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що вперше композиторський доробок сучасних американських композиторів (Р. Пізлі, Е. Річардс) розглядається в контексті джазової стилістики, оскільки, не дивлячись, на те, що опуси для мідних духових широко затребувані у виконавській практиці, у коло зору вітчизняних дослідників досі вони не потрапляли

Опис

Ключові слова

американські композитори, виконавство на тромбоні, джаз

Бібліографічний опис

Цимбал С. С. Джазова стилістика у сучасному виконавстві на тромбоні : магіст. робота / С. С. Цимбал ; наук. кер. Зінченко В. О. - Харків, 2022. - 59 с.