Національний мовно-стилістичний комплекс у фортепіанній музиці Б. М. Лятошинського та М. М. Скорика

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Анотація

Матеріалом дослідження обрані фортепіанні твори Б. Лятошинського та М. Скорика, задіяні в новітньому культурно-творчому ландшафті Харкова як знакові події його життя. У магістерській роботі вперше у вітчизняному музикознавстві узагальнено музикознавчі cпостереження щодо значення традиції в системі композиторської освіти (Лятошинський -Скорик), що в свою чергу вказує на роль мовно-стилістичного комплексу, який уособлює єдність універсальних та авторських принципів мислення в контексті національно-визначеної культури кінця ХХ-ХХІ століть (на матеріалі української фортепіанної музики), й увиразнює значущість особистості творця та наявність митця-універсаліста класичного типу.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пацація Т. Т. Національний мовно-стилістичний комплекс у фортепіанній музиці Б. М. Лятошинського та М. М. Скорика : магіст. робота / Пацація Теона Тамазієвна ; наук. кер. Шаповалова Людмила Володимирівна. - Харків, 2022. - 58 с.