Виконавські принципи інтепретації фортепіанних творів Е. Х. Гріга (соната e-moll op.7 та балада g-moll op. 24)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета дослідження полягає у вивченні виконавських принципів інтерпретації фортепіанних творів Е. Гріга на прикладах Сонати e-moll op.7 та Балади g-moll op.24. Наукова новизна отриманих результатів полягає у дослідженні фортепіанних творів Е. Гріга в інтерпретаційному аспекті: у даному дослідженні здійснено порівняльний аналіз інтерпретації фортепіанної Сонати e-moll op. 7 та Балади g-moll op. 24 Е. Гріга видатними виконавцями – представниками різних національних виконавських шкіл, що наразі не знайшло свого відображення у сучасних наукових працях

Опис

Ключові слова

норвезькі композитори, виконавство на фортепіано, канадські піаністи, польські піаністи

Бібліографічний опис

Анісімова Л. М. Виконавські принципи інтепретації фортепіанних творів Е. Х. Гріга (соната e-moll op.7 та балада g-moll op. 24) : магіст. робота / Л. М. Анісімова ; наук. кер. Романюк І. А. - Харків, 2022. -76 с.