Історія вокального мистецтва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Анотація

Методичні рекомендації визначають технологію вивчення дисципліни «Історія вокального мистецтва»; необхідне методичне забезпечення; складові та технологію оцінювання програмних результатів навчання.

Опис

Ключові слова

сольний спів, вокальне виконавство

Бібліографічний опис

Жаркіх Т. В. Історія вокального мистецтва : метод. рек. до самост. роботи. для бакалаврів / уклад. Жаркіх Тетяна Василівна. Харків, 2023. - 22 с.