Музично-драматичний театр Михайла Старицького в контексті часу (1873–1898 роки)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 025 – «Музичне мистецтво», галузь знань 02 – «Культура і мистецтво». – Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського. Розглянуто театральну справу М. П. Старицького як комплексне явище. Визначено основну проблематику досліджень у галузі української музичної драматургії ХІХ століття загалом і музично драматичного театру М. Старицького зокрема.

Опис

Ключові слова

Старицький М. П., українська музична культура, українські композитори, музичний театр

Бібліографічний опис

Кохан Л. Й. Музично-драматичний театр Михайла Старицького в контексті часу (1873–1898 роки) : дис. ... д-ра філософії : спец. : 025 - Музичне мистецтво / Кохан Людмила Йосипівна ; наук. кер. Очеретовська Неоніла Леонідівна. Харків, 2022. 323 с.

Зібрання