Творчість композиторів Запоріжжя в контексті українського музичного мистецтва початку ХХІ століття

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета дослідження — надати комплексну характеристику творчого доробку запорізьких композиторів початку ХХІ століття в аспекті традицій та новацій української композиторської школи. Вперше у вітчизняній науці про музику систематизовано наявні наукові джерела, присвячені діяльності представників професійного композиторського осередку Запорізького регіону за період з кінця ХХ – початку ХХІ століть

Опис

Ключові слова

українські композитори, меса, хорове виконавство, кантата, оркестрова музика

Бібліографічний опис

Палачова К. В.Творчість композиторів Запоріжжя в контексті українського музичного мистецтва початку ХХІ століття : магіст. робота / К. В. Палачова ; наук. кер. Шаповалова Л. В. - Харків, 2020. - 70 с.