Художня практика Р. Вагнера як комунікативно-творчий процес

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

У монографії автор розглядає художню практику Р. Вагнера у світлі теорії комунікації. На нинішньому етапі комунікативний дискурс визначив безліч дослідницьких напрямів в музикознавстві, зокрема, пов’язаних з виконавським мистецтвом, природою музичних жанрів, аналізом тексту в семіотичній проекції, проблемами сучасного режисерського оперного театру. Екстраполяція методів теорії комунікації у вагнерознавство, здійснена у монографії, сприяє виявленню специфіки художнього мислення німецького композитора і способів входження його музичних творів в континуум культури. Системний підхід визначив охоплення різних форм художньої практики Р. Вагнера в їх діалек-гичному взаємозв’язку. Пропонована наукова праця може бути цікавою не тільки фахівцям, але й широкому колу читачів.

Опис

Ключові слова

Вагнер Р., німецькі композитори, стиль композитора

Бібліографічний опис

Шаповал О. П. Художня практика Р. Вагнера як комунікативно-творчий процес : монографія / О. П. Шаповал. — Харків : Естет Прінт, 2018. — 348 с.

Зібрання