"Меса для подвійного хору a cappella» Ф. Мартена як художній феномен

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

У роботі піддається аналізу друга авторська редакція Меси, що призначалася для широкого загалу, виконавські інтерпретації якої стали підґрунтям до пошуків виконавської версії, адекватної к композиторському задуму. Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, що в ньому вперше у вітчизняному музикознавстві та хорознавстві «Меса» Ф. Мартена постала предметом виконавського аналізу; визначено канонічну модель меси як основу композиторського трактування жанру у творі Ф. Мартена; висвітлені принципи мислення Ф.Мартена, втілені у «Месі для подвійного хору a cappella» в аспекті стильової самобутності; здійснено аналіз інтонаційної драматургії твору в контексті розкриття специфіки хорового виконавства

Опис

Ключові слова

музика Швейцарії, А. І. Сиротенко, Д. Ройс, С. Лейтон

Бібліографічний опис

Козик Д. С. "Меса для подвійного хору a cappella» Ф. Мартена як художній феномен : магіст. робота / Д. С. Козик ; наук. кер. Бєлік-Золотарьова Н. А. - Харків, 2020. - 82 с.