Жанрово-стильові та виконавські особливості духовних хорових творів К. Пендерецького

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета дослідження – виявити жанрово-стильові та виконавські особливості духовних хорових творів різних періодів творчості К. Пендерецького («Stabat Mater» (1962), «Херувимська пісня» (1986) та «De profundis» (1996) з вокальної Сьомої симфонії «Сім брам Єрусалима»). Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що магістерська робота є однією з перших спроб комплексного дослідження духовних хорових творів К. Пендерецького, що створені в різні періоди творчості і увиразнюють звернення митця до православної та католицької традиції богослужбового співу («Stabat Mater», «Херувимська пісня» та «De profundis»), в контексті наукового осмислення феномена nova musiсa sacra з урахуванням жанрово-стильових та виконавських особливостей

Опис

Ключові слова

музика Польщі, літургія, nova musica sacra, хоровий стиль

Бібліографічний опис

Мельникова А. В. Жанрово-стильові та виконавські особливості духовних хорових творів К. Пендерецького : магіст. робота / А. В. Мельникова ; наук. кер. Романюк І. А. - Харків, 2020. - 89 с.