Харківська гітарна школа: таланти і час

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

У дослідженні висвітлено історичні етапи становлення академічної хар ківської гітарної школи, сучасний стан гітарного виконавства одного з провідних центрів мистецької освіти України – Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського. На підставі всебічного аналізу діяльності визначних особистостей, причет них до процесу формування гітарної школи в Харкові, а також методологічних засад вивчення спадкоємності кількох генерацій виконавців у системі «вчитель – учень» на сучасному етапі зроблено узагальнення щодо стратегічних напрямів розвитку гітарного мистецтва на чолі з лідерами виконавського та викладацького процесу. Викладено концепційне бачення розвитку української гітаристики. Дослідження призначено для музикантів-професіоналів, викладачів і сту дентів музичних вишів України

Опис

Ключові слова

гітарне виконавство, гітара історія, харківська гітара

Бібліографічний опис

Ніколаєвська Ю. В. Харківська гітарна школа: таланти і час : монографічний нарис / Ю. В. Ніколаєвська. - Харків : Факт, 2017. - 108 с.

Зібрання