Жанрово-стильова специфіка творів для флейти Жака Ібера

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Завдання дослідження - систематизувати відомості про розвиток флейтового мистецтва Франції, охарактеризувати творчий шлях Ж. Ібера та виявити базові параметри музичного мислення композитора. Наукова новизна отриманих результатів даного дослідження пов’язана з досвідом виявлення особливостей стилю Ж. Ібера та дослідженням його творів для флейти в аспекті виконавського аналізу

Опис

Ключові слова

виконавство на флейті, виконавство на духових інструментах, французькі композитори

Бібліографічний опис

Кузьменко М. О. Жанрово-стильова специфіка творів для флейти Жака Ібера : магіст. робота / М. О. Кузьменко ; наук. кер. Сухленко І.Ю. - Харків, 2021. - 56 с.