Сучасна харківська домрова школа як мистецьке явище

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета дослідження – представити сучасну харківську домрову школу як мистецьке явище через висвітлення творчих здобутків її представників. Наукова новизна роботи: оновлено панораму розвитку домрового виконавського мистецтва на Харківщині новими даними і фактами (в проекції на останнє десятиліття); вистроєно генеалогічне древо Харківської домрової школи у взаємозв’язках спадкоємності творчих традицій

Опис

Ключові слова

виконавство на домрі, виконавська школа

Бібліографічний опис

Скрибка Н. М. Сучасна харківська домрова школа як мистецьке явище : магіст. робота / Н. М. Скрибка ; наук. кер. Сташевський А. Я. - Харків, 2020. - 56 с.