Тема Середньовіччя у творчості К. Сен-Санса (на прикладі «La fiancée du timbalier»)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета дослідження - розкрити значущість традицій Середньовіччя у творчості представників французького романтичного мистецтва Гюго - Сен-Санса. Наукова новизна отриманих результатів полягає в постановці проблеми рецепції середньовічної культури згідно з французьким романтизмом. Дане дослідження є однією з перших робіт, де розглядається жанр романтичної балади в вокальній творчості К. Сен-Санса

Опис

Ключові слова

балада, романтизм, музика Франції, вокальна музика

Бібліографічний опис

Ніколюк В. О.Тема Середньовіччя у творчості К. Сен-Санса (на прикладі «La fiancée du timbalier») : магіст. робота / В. О. Ніколюк ; наук. кер. Жаркіх Т. В. - Харків, 2020. - 54 с.