Жанр концерту для флейти епохи пізнього романтизму на прикладі твору В. Блодека: композиторська та виконавська інтерпретації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Об’єктом дослідження є інструментальна творчість Вілема Блодека, предметом – жанр пізньоромантичного концерту для флейти з оркестром В. Блодека у виконавських інтерпретаціях Карла Бернарда Себона та Яна Гецла. Наукова новизна результатів полягає у першій спробі в українському музикознавстві дослідити композиторську та виконавську специфіку відомого концерту чешського композитора

Опис

Ключові слова

виконавство на флейті, чешські композитори

Бібліографічний опис

Вербіна Н. О. Жанр концерту для флейти епохи пізнього романтизму на прикладі твору В. Блодека: композиторська та виконавська інтерпретації : магіст. робота / Вербіної Наталії Олександівни ; наук. кер. Александрова О. О. - Харків, 2023. - 67 с.