Трансформація еталону вокального втілення барокової музики у ХХ-ХХІ столітті ( на прикладі постановок опери "Юлій Цезар в Єгипті" Г. Ф. Генделя)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, що в роботі вперше у вітчизняному музикознавстві проаналізована історія трансформації вокального еталону барокової опери на прикладі постановок опери Г.Ф. Генделя «Юлій Цезар в Єгипті»

Опис

Ключові слова

барокова опера, оперне виконавство

Бібліографічний опис

Согоян А. С. Трансформація еталону вокального втілення барокової музики у ХХ-ХХІ столітті ( на прикладі постановок опери "Юлій Цезар в Єгипті" Г. Ф. Генделя) : магіст. робота / А. С. Согоян ; наук. кер. Сухленко І. Ю. - Харків, 2022. - 52 с.