Твори крупної форми для альта в українській музиці останньої третини ХХ – початку ХХІ століть: жанрово-стильовий пошук

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета дослідження – виявити тенденції розвитку творчості для альта українських композиторів у крупній формі означеного періоду. Об’єктом дослідження є альтова творчість європейської та вітчизняної традицій, предметом – жанрово-стильові особливості та концептуалізація музичного змісту опусів крупної форми для альта українських композиторів останньої третини ХХ – початку ХХІ століть

Опис

Ключові слова

альт, українські композитори

Бібліографічний опис

Дедюля Ю. М. Твори крупної форми для альта в українській музиці останньої третини ХХ – початку ХХІ століть: жанрово-стильовий пошук : дис. канд. мистецтвознавства / Дедюля Юлія Михайлівна ; наук. кер. Кононова Олена Василівна. - Харків, 2021. 311 с.

Зібрання