Мелос вокальних творів В. Бріттена як основа виконавської інтерпретації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харьківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Анотація

Зміст магістерської роботи обумовив звертання до фундаментальних напрямів сучасної музикології та гуманітаристики. Автор спирався на історіографічний, історико-типологічний, структурнофункціональний, жанрово-стильовий та інтерпретологічний методи дослідження феномену вокального мистецтва як об’єкту виконавської інтерпретації (в широкому контексті) та вокального циклу геніального представника музичної культури Англії Б. Бріттена (зокрема). У магістерській роботі викладено перший досвід у вітчизняному музикознавстві самостійного цілісного аналізу «Сонету Мікеладжело» Б. Бріттена в аспекті виконавської проблематики.

Опис

Ключові слова

вокальне виконавство, англійські композитори, мелодекламація

Бібліографічний опис

Мей Ц. Мелос вокальних творів В. Бріттена як основа виконавської інтерпретації : магіст. робота / Мей Цайхан ; наук. кер. Шаповалова Л. В. - Харків, 2022. - 58 с.