Музика шуму у творчості Джона Кейджа на прикладі «Living room music»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

У магістерській роботі розглядаються партитура «Living room music», виконавські прочитання та композиційні особливості твору, порівняльний аналіз виконавських версій «Living room music» ударно мовними квартетами: удосконаленим ударним ансамблем ORCAM/Secciónpercusión ORCAM enconfinamiento та міжмистецьким колективом Чаутауки/Chautauqua Inter-Arts Collective. Дослідження є одним із перших досвідів аналізу «Living room music» у виконавському аспекті

Опис

Ключові слова

американські композитори, перкусія, квартет

Бібліографічний опис

Агєєнкова А. О. Музика шуму у творчості Джона Кейджа на прикладі «Living room music» : магіст. робота / А. О. Агєєнкова ; наук. кер. Ващенко О. В. - Харків, 2021. - 54 с.