Перша симфонія В. Золотухіна та концерт-симфонія В. Птушкіна у контексті жанрової традиції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета дослідження – проаналізувати обрані твори в аспекті засобів оновлення жанрового канону симфонії в українському музичному мистецтві останньої третини ХХ-початку ХХІ ст. Наукова новизна даної роботи полягає в тому, що вперше в українському музикознавстві здійснено компаративний аналіз Першої симфонії В. Золотухіна і В. М. Птушкіна

Опис

Ключові слова

українські композитори, харківські композитори, симфонія

Бібліографічний опис

Поляков П. Ю. Перша симфонія В. Золотухіна та концерт-симфонія В. Птушкіна у контексті жанрової традиції : магіст. робота / П. Ю. Поляков ; наук. кер. Савченко Г. С. - Харків, 2022. - 49 с.