Теоретико-методичні основи педагогічної пратики майбутнього вчителя вокалу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Навчально-мнтодичній посібник створено як основу навчально-методичного забезпечення педагогічної практики здобувачів вищої освіти спеціальності 025 Музичне мистецтво за спеціалізацією «Академічний спів» з метою вдосконалення професійної підготовки майбутніх учителів вокалу. У посібнику розглянуто теоретичні положення щодо специфіки педагогічної діяльності вчителя вокалу, особливостей процесу викладання вокалу, підготовки та проведення педагогічної практики. Надано практичні й методичні поради з ефективної організації та реалізації педагогічної роботи в класі вокалу, гігієни та охорони голосу. Рекомендовано викладачам і студентам закладів вищої культурно-мистецької освіти, викладачам музичних училищ та коледжів культури, вчителям спеціалізованих і початкових мистецьких закладів.

Опис

Ключові слова

вокальна педагогіка, академічний спів

Бібліографічний опис

Ткаченко Т. В. Теоретико-методичні основи педагогічної пратики майбутнього вчителя вокалу : навч.-метод. посіб. / Т. В. Ткаченко ; Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. - Харків : Майдан, 2020. - 233 с.