Canto sospeso / Перервана пісня: Книга про В. В. Топіліна

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Книга «Canto sospeso: Книга про В. В. Топіліна» є спробою висвітлити життєвий та творчий шлях видатного, легендарного музиканта – піаніста і педагога – в максимально можливому на сьогоднішній день обсязі, без «темних плям» і купюр, які притаманні усім небагатьом друкованим працям про нього і які зумовлені обставинами життя піаніста та законами суспільно-політичного режиму нашої, в недалекому минулому, спільної країни. В основу книги покладені рідкісні архівні матеріали та нечислені друковані праці про В. В. Топіліна, які виникли до початку нашої пошукової роботи над темою і під час її. Новим – найціннішим та найцікавішим матеріалом є спогади про В. В. Топіліна, які зібрані автором проекту впродовж 2009–2018 років; вони склали основну – другу – частину книги; поряд з ними ми розмістили і ті друковані матеріали, котрі накопичила бібліографія з теми. Цьому матеріалу передує авторський нарис про життєвий та творчий шлях В. Топіліна, написаний за матеріалами, зібраними і доступними на цей час, з урахуванням сучасного підходу до історії вітчизняної культури, вільного від ідеологічних обмежень минулого часу. Додатки до книги містять в собі бібліографічний список літератури про Топіліна, список його аудіозаписів, світлини різних років та фотодокументи, відомості про авторів спогадів та матеріалів про Топіліна. До книги додається компакт-диск із записами В. Топіліна, які були знайдені, відновлені та оцифровані.

Опис

Ключові слова

Топілін В. В., історія фортепіанної педагогіки

Бібліографічний опис

Пінчук О. Г. Canto sospeso / Перервана пісня: Книга про В. В. Топіліна : монографія / Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського — Харків : Вид-во «Естет Прінт», 2018. — 456 с

Зібрання