Нетрадіційні прийоми гри в акустичній структурі інструментального звукоутворення (струнно-смичкова група), смичкова техніка| і

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Навчальний посібник представляє, на прикладі струнно-смичкової групи, один з провідних напрямків звукотворчості XX століття в його русі до сонорності: «неакадемічні» способи гри па академічних інструментах. Визначення «акустична структура «інструментального звукоутворення» покликане відобразити ракурс дослідження нового музичного звуку, конкретизуючи його (ракурс) у визначенні аналізу трьох діючих компонентів звукового джерела: збудник/артикулятор - вібратор - резонатор. Оскільки розгляду нетрадіційних прийомів гри з позиції мобільності 3-х елементної структури інструментального звукоутворення в сучасних дослідженнях практично не присвячено, у навчальному посібнику значне місце приділено теоретичному обгрунтуванню даного феномена, і насамперед тенденції гіперболізації, диференціації і трансгресії. Музичний посібник має унікальне практичне значення як перший в Україні довідник (хрестоматія) в якому представлена на основі акустичної структури інструментального звукоутворення, система нетрадиційних прийомів гри в музиці XX століття (струнно-смичкової групи). Навчальний посібник може використовуватися у навчальних курсах композиції, інструментознавства, інструментування, музично-теоретичних дисциплін, які присвячені розгляду проблем сучасного музичного мистецтва, музичної акустики, сучасної нотної графіки, а також у виконавській практиці на струнно-смичкових інструментах як в середніх, так і у вищих навчальних закладах.

Опис

Ключові слова

акустика, звукоутворення, теорія музичного виконавства

Бібліографічний опис

Мужчиль В. С. Нсградиційні прийоми гри в акустичній структурі інструментального звукоутворення (сгрунно-смичкова група), смичкова техніка : навч.-метод. посіб. за курсом «Інструментознавство» для студентів вищих навчальних закладів. - Харків, 2017. - 144 с.