Сучасна бандуристка: композиторські пошуки та виконавські перспективи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Предмет дослідження — бандура в українській інструментальній музиці у діалогах композиторської творчості й виконавської практики. Матеріалом дослідження є твори для бандури, написані на різних етапах процесу академізації цього інструмента. Головну увагу звернено на пласт сучасних творів українських композиторів другої половини ХХ –ХХІ століть, зокрема, В. Зубицького, М. Денисенко, І. Тараненка, Г. Матвіїва та ін.

Опис

Ключові слова

бандура, інструментальна музика

Бібліографічний опис

Дружга І. С. Сучасна бандуристика: композиторські пошуки та виконавські перспективи : дис. кандидата мистецтвознавства / Дружга Ірина Сергіївна ; наук. кер. Савчук Ігор Борисович. Харків, 2021. 215 с.

Зібрання