Вокальні цикли Лесі Дичко: стильовий та виконавський аспекти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета дослідження – виявити особливості інтерпретаційного підходу до виконання вокальних циклів Лесі Дичко: «Настрої», «Пастелі», «Пейзажі» та «Енгармонійне». Новизна отриманих результатів дослідження полягає у виявленні стильової специфіки та особливостей інтерпретаційного підходу виконання вокальних циклів Лесі Дичко, котрі раніше не досліджувалися у визначеному аспекті

Опис

Ключові слова

українська музика, вокальна музика, українські композитори, романс

Бібліографічний опис

Сердюченко Ю. О. Вокальні цикли Лесі Дичко: стильовий та виконавський аспекти : магіст. робота / Ю. О. Сердюченко ; наук. кер. Ягодзинська І. О. - Харків, 2020. - 44 с.