Життя та творчість Євгенії Семенівни Мірошниченко: джерелознавчий аспект

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

У роботі подано характеристику джерельного ресурсу, що відтворює життя та творчість видатної особистості. У кожному з зазначених типів джерел наявні свої специфічні проблеми, що вже відіграли свою роль у викривленні оцінок співачки та ускладнюють узагальнення відомостей. Досліджено «вокальний родовід» видатної співачки, встановлено його витоки в викладацькій діяльності Ф. Ламперті, а також «спорідненість» до С. Крушельницької. Виявлено сутнісні риси інтерпретації українських народних пісень обома «символами» українського вокального мистецтва, основну причину відмінностей у цій галузі діяльності, що полягає в різних типах голосів, і зроблено висновок, що для них обох українська пісенність стала ключовою опорою для національної самоідентифікації як на початку кар’єри, так і на зрілому етапі – виходячи з доступних описів концертів двох сопрано, включаючи закордонні виступи

Опис

Ключові слова

оперна співачка, народна пісня

Бібліографічний опис

Касьяненко М. А. Життя та творчість Євгенії Семенівни Мірошниченко: джерелознавчий аспект : дис. канд. мистецтвознавства / Касьяненко Марія Андріївна ; наук. кер. Драч Ірина Степанівна. - Харків, 2018. 249 с.

Зібрання