Шляхи розвитку фортепіанного квартету у творчості віденських класиків та австро-німецьких романтиків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

У дисертації досліджено еволюцію жанру фортепіанного квартету, що охоплює періоди віденського класицизму й австро-німецького романтизму. Цей жанр розглянуто як тип твору в сонатно-циклічній формі, призначений для фортепіано, скрипки, альта, віолончелі, паритетна ансамблева взаємодія яких індивідуалізує композиційно-драматургічний процес у комплексі із загальномузичними засобами виразності і способами організації просторово-часового цілого.
The dissertation explores the evolution of the piano quartet genre, which covers the periods of Viennese classicism and Austro-German romanticism. This genre is considered as a type of work in sonata-cyclic form, intended for piano, violin, viola, cello, whose parity ensemble interaction individualises the compositional and dramatic process in combination with general musical means of expression and ways of organising the spatio-temporal whole.

Опис

Ключові слова

фортепіанний квартет, композиторська творчість, романтизм, piano quartet, composer's creativity, romanticism

Бібліографічний опис

Кутлуєва Д. В. Шляхи розвитку фортепіанного квартету у творчості віденських класиків та австро-німецьких романтиків : дисс. ... д-ра філософії : спец.: 025 - Музичне мистецтво / Кутлуєва Дар'я Володимирівна ; наук. кер. Іванова Ірина Леонідівна. Харків, 2023. - 229 с.

Зібрання