Зарубіжна музична література. Ч. 2. Музичне мистецтво ХІХ століття

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Друга частина є продовженням посібника «Зарубіжна музична література Ч. І». Посібник містить відомості про творчість видатних зарубіжних композиторів ХІХ ст., аналіз музичних творів (образного змісту, жанрових особливостей, музичної мови), питання щодо контролю знань, завдання для самостійної роботи здобувачів освіти. Робота охоплює навчальний матеріал, передбачений чинними навчальними програмами для вищих навчальних закладів. Рекомендованим матеріалом можуть послуговуватися викладачі та студенти педагогічних закладів вищої освіти, учителі музичного мистецтва закладів загальної середньої освіти.

Опис

Ключові слова

романтизм у музиці, німецькі композитори, французькі композитори, Італійські композитори, російські композитори

Бібліографічний опис

Александрова О. О. Зарубіжна музична література : навч. посіб. / О. О. Александрова, О. М. Цимбал. Харків, 2021. 123 с.