Флейта в контексті пасторальної традиції європейської музики

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Анотація

Матеріалом дослідження обрано твори для флейти, що презентують художній феномен пасторалі в інструментальній традиції європейської музики (на прикладі української музичної культури останньої третини ХХ–ХХІ століть), серед яких: зразок пасторалі для флейти solo з Хорового концерту «Сад божественних пісней» Івана Карабиця, «Пастораль» для флейти solo (2010) Золтана Алмаші, «Маленьке тріо» для флейти, скрипки й фортепіано (2015) Богдана Сінченка. Висновки дослідження полягають у виявленні жанрово-стилістичних та інтерпретаційних особливостей творів для флейти, що увиразнюють атрибутивні якості пасторалі, ширше – пасторальну традицію.

Опис

Ключові слова

виконавство на флейті, українські композитори

Бібліографічний опис

Ян Цзін. Флейта в контексті пасторальної традиції європейської музики : магіст. робота / Ян Цзін ; наук. кер. Романюк І. А. - Харків, 2023. - 63 с.