Роль контрабаса у творчості композиторів XX століття: від оркестрового до сольного інструмента

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню ролі контрабаса в музичному мистецтві ХХ століття, яке докорінно змінило статус та семантичні амплуа інструмента. Матеріалом дисертації є твори європейських, американських та українських композиторів, серед яких – симфонічні і камерно-інструментальні композиції ХХ ст., твори для контрабаса соло; окрема увага приділена композиціям П. Гіндеміта (Соната для контрабаса і фортепіано, Пародія для кларнета in B і контрабаса «Музичний квітковий сад і всяка всячина в Лейпцигу» та його маловідомий твір Вісім п’єс для контрабаса solo). Зокрема, у дисертації проаналізовано такі твори, як «Кармен-фантазія» для контрабаса Ф. Прото та «Концертний дует» К. Пендерецького, вперше детально висвітлюється композиції за участю контрабаса українських композиторів (близько 20), багато з яких раніше не були представлені в наукових дослідженнях, що складає позиції новизни.
The dissertation is devoted to the study of the role of the double bass in the musical art of the 20th century, which fundamentally changed the status and semantic roles of the instrument. The material of the dissertation is the compositions of European, American and Ukrainian composers, including symphonic and chamber-instrumental compositions of the 20th century, compositions for double bass solo; special attention is paid to P. Hindemith's compositions (Sonata for double bass and piano, Parody for clarinet in B and double bass «Musical flower garden and all sorts of things in Leipzig» and his little-known composition Eight pieces for solo double bass). In particular, the dissertation analyses compositions such as "Carmen Fantasy" for double bass by F. Proto and "Concert Duet" by K. Penderecki, for the first time, the compositions with the participation of the double bass of Ukrainian composers (about 20), many of which have not been previously presented in scientific studies, are covered in detail, which is a position of novelty.

Опис

Ключові слова

виконавство на контрабасі, жанр, стиль, double bass performance, genre, style

Бібліографічний опис

Дікарєв С. Г. Роль контрабаса у творчості композиторів XX століття: від оркестрового до сольного інструмента : дис. ... д-ра філософії : спец.: 025 - Музичне мистецтво / Дікарєв Сергій Григорович ; наук. кер. Ніколаєвська Юлія Вікторівна. Харків, 2023. - 228 с.

Зібрання