Відтворення поетики «Давидових псалмів» Т. Шевченка у творах українських композиторів XX–XXI століть

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Дисертацію присвячено розгляду поетичного циклу «Давидові псалми» Т. Шевченка як об’єкта композиторських інтерпретацій в українській музиці XX–XXI століть. Висвітлено специфіку музичного відтворення поетики псалмових переспівів Кобзаря, зміст яких актуалізується в контексті реалій сучасної української культури.
The thesis is devoted to the research of the poetic cycle “Psalms of David” by T. Shevchenko as an object of composers’ interpretations in Ukrainian music of XXXXI centuries. The specifics of the musical renderings of the poetics of Kobzar's rehashings of psalms, the content of which is updated in the context of the realities of modern Ukrainian culture, are highlighted.

Опис

Ключові слова

українські композитори, хорове виконавство, Ukrainian composers, choral performance

Бібліографічний опис

Півторацька Л. М. Відтворення поетики «Давидових псалмів» Т. Шевченка у творах українських композиторів XX–XXI століть : дис. ...д-ра філософії : спец.: 025 - Музичне мистецтво / Півторацька Леся Миколаївна ; наук. кер. Беліченко Наталія Миколаївна. Харків, 2023. - 287 с.

Зібрання