Зарубіжна музична література

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Навчальний посібник укладено відповідно до програми з дисципліни «Зарубіжна музична література» з метою вдосконалення фахової підготовки майбутніх викладачів музичного мистецтва зі спеціальності Середня освіта (Музичне мистецтво). Посібник містить відомості про творчість видатних зарубіжних композиторів, XVII – початку ХІХ ст., аналіз музичних творів (музичної мови, форми, жанрових особливостей), питання щодо контролю знань, завдання для самостійної роботи студентів. Він охоплює навчальний матеріал, передбачений чинними навчальними програмами для ЗЗСО. Рекомендованим матеріалом можуть послуговуватися викладачі та студенти педагогічних закладів вищої освіти, учителі музичного мистецтва закладів загальної середньої освіти.

Опис

Ключові слова

німецькі композитори, австрійські композитори, бароко в музиці, класицизм в музиці

Бібліографічний опис

Александрова А. А. Зарубіжна музична література. Ч. 1 : Музичне мистецтво XVII – початку ХІХ ст. : навч. посібник / О. О. Александрова, О. М. Цимбал ; Харків. гуманітарно-педагогічна академія. Харків, 2020. 102 с.