Семантика тембрів струнно смичкових інструментів у творах українських композиторів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета дослідження – обґрунтувати семантичну концепцію тембру в системі композиторського стилю на прикладі творів сучасних українських композиторів. Наукова новизна результатів полягає в тому, що вперше у вітчизняному музикознавстві проаналізовано твори «Ранкові молитви» В. Птушкіна, "Lamentoso» С. Турнєєва, Концерт для контрабаса та струнних та «Варіації відкритого простору» для двох скрипок та струнного оркестру З. Алмаші в аспекті обґрунтування семантичної концепції тембру як складової системи композиторського стилю

Опис

Ключові слова

харківські композитори, оркестровий стиль, інструментознавство

Бібліографічний опис

Юрко Х. С. Семантика тембрів струнно смичкових інструментів у творах українських композиторів : магіст. робота / Х. С. Юрко ; наук. кер. Савченко Г. С. - Харків, 2022. - 68 с.