Тема космосу в оркестрово-хорових творах Кш. Пендерецького та В. Мужчиля

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Матерiалом дослiдження слугували кантата «Kosmogonia» Кш. Пендерецького та космогонiя-перфоманс для мiшаного хору з ударними «Чорний квадрат» В. Мужчиля як зразки iнтерпретацiї космiчної теми в творчостi композиторiв новiтнього часу. В магістерскій роботі надано iсторioграфiчний екскурс з приводу вiдтворення космiчноi теми в системi гуманiтарного знання; розкрито специфiку iнтерпретацiї космiчної теми в музичному мисленнi рiзних епох; систематизовано свiтогляднi критерiї класифiкацiї космiчної теми в музицi; окреслено спорiдненнiсть понятть «космiзм» i «симфонiзм»; виявлено стильовi етапи вiдтворення музичної космогонiї в музицi Новiтнього часу; запропоновано аналiтичнi етюди двох зразкiв iнтерпретацiї теми космосу в творах Кш. Пендерецького та В. Мужчиля

Опис

Ключові слова

хорова музика, українські композитори, харківські композитори, польські композитори

Бібліографічний опис

Конохова Т. О. Тема космосу в оркестрово-хорових творах Кш. Пендерецького та В. Мужчиля : магіст. робота / Т. О. Конохова ; наук. кер. Мужчиль В. С. - Харків, 2021. - 94 с.