Фантазії для флейти у творчості французьких композиторів кінця ХІХ– І половини ХХ століття: жанрово-стилістичні та виконавські аспекти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Матеріалом дослідження обрано твори, які репрезентують жанр флейтової фантазії французьких композиторів першої половини ХХ століття, а саме: «Фантазію на теми з опери Ж. Бізе “Кармен”» Ф. Борна, «Велику фантазію» на теми з опери А. Тома «Міньйон» П. Таффанеля, «Фантазії» для флейти та фортепіано Г. Форе та Ф. Гобера. Вперше класифіковано флейтові фантазії за ознакою наявності чи відсутності програмної основи, систематизовано ключові ознаки жанру, виявлено спільні та відмінні стилістичні риси для обох його різновидів, а також особливості інтерпретації фантазій для флейти та був представлений цілісний аналіз флейтових фантазії П. Таффанеля, Ф. Борна та Ф. Гобера, який до даної роботи не був представлен в українському музикознавстві

Опис

Ключові слова

виконавство на флейті, французькі композитори

Бібліографічний опис

Андрєєва Ю. А. Фантазії для флейти у творчості французьких композиторів кінця ХІХ– І половини ХХ століття: жанрово-стилістичні та виконавські аспекти : магіст. робота / Андрєєвої Юлії Андріївни ; наук. кер. Александрова О. О. - Харків, 2023. - 59 с.