Жонглювання. Методичні рекомендації до проведення практичних занять

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Опанування матеріалу навчальної дисципліни передбачає проведення практичних занять в обсязі, що визначений у робочому навчальному плані. Обсяг практичних занять для здобувачів денної форми навчання складає 90 годин. Методичні рекомендації також мають посилання на відеоуроки.

Опис

Ключові слова

жонглювання, бакалавр

Бібліографічний опис

Жонглювання. Метод. рекомендації до проведення практ. занять. Освітній рівень – перший освітньо-професійний Ступінь вищої освіти – бакалавр Галузь знань – 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність – 026 «Сценічне мистецтво» Освітньо-професійна програма «Акторське мистецтво театру ляльок» / А. І. Шевченко. - Х., 2022. 10 с.