Теоретико-методичні засади естрадно-джазового співу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Навчальна дисципліна «Естрадно-джазовий спів» посідає центральне місце у підготовці професійних фахівців у галузі естрадного вокального виконавства до майбутньої виконавської та педагогічної роботи. Вивчення загальних та спеціалізованих виявів вокального виконавства естради дозволяє обґрунтувати комплексну теорію та відповідну методику викладання естрадно-джазового співу, яка базується на поєднанні складових компонентів вокального естрадного мисте цтва в єдину систему. Репрезентована в посібнику авторська методика виховання професійного естрадно-джазового співака ґрунтується на низці загальнодидактичних принципів вокальної педагогіки, а також принципах резонансної теорії мистецтва співу. Робота з посібником передбачає як спільне опанування теоретичного та практичного матеріалу в системі викладач — студент, так і самостійну роботу студентів. Посібник розраховано на студентів, викладачів, а також на широке коло дослідників за спеціальністю «Музичне мистецтво естради».

Опис

Ключові слова

спів естрадно-джазовий, виконавство вокальне, вокальна педагогика

Бібліографічний опис

Дрожжина Н. В. Теоретико-методичні засади естрадно-джазового співу : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н. В. Дрожжина. — Харків : Майдан, 2010. — 142 с.