Жанр арієти в творчості італійських композиторів ХІХ ст. в аспекті виконавської інтерпретації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Анотація

Матеріалом дослідження є нотні тексти арієт італійських композиторів (Дж.Россіні, Г. Доніцетті, С. Меркаданте, М. Малібран, І. Кольбран), арієти В.Белліні, зокрема арієта «Ma rendi pur condento» в інтерпретації Чечілії Бартолі та Джоан Сазерленд, цикл «Сім арієт» у виконанні Лучано Паваротті, Хосе Каррераса, Анни Моффо (лірико-колоратурне сопрано), Клодін Леду(мецо-сопрано), версії окремих арієт у виконанні Ч. Бартолі та Л. Паваротті. основою для подальшого викладу стали фундаментальні дослідження Крістофера Хедінгтона [31] з історії опери; Дж.Купмана [35], який торкається питань еволюції не тільки жанру опери, але й вдається до більш детальних описів еволюції голосу; статті зі словнику Гроува [33; 39], де міститься огляд італійської опери XVII-XXст; монографії О. Стахевича [15–17; 19], які представляють багатоаспектний підхід до проблематики історії становлення стилю бельканто, його розвитку в італійському і в цілому західноєвропейському мистецтві XIX століття; дослідження М. ЧеркашиноїГубаренко [21–22], яка вдається до цілісної характеристики італійського музичного театру (й зокрема – музичний театр В. Белліні та Г. Доніцетті представлено як самостійне явище італійської оперної історії).

Опис

Ключові слова

вокальне виконавство, італійські композитори

Бібліографічний опис

Шен Ї. Жанр арієти в творчості італійських композиторів ХІХ ст. в аспекті виконавської інтерпретації : магіст. робота / Шен Ї ; наук. кер. Ніколаєвська Ю.В. - Харків, 2022. - 55 с.